Press Enter / Return to begin your search.

Łukasz Zieliński

Nazywam się Łukasz Zieliński. Jestem polskim rzecznikiem patentowym (UPRP), zawodowym pełnomocnikiem przed Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) i arbitrem z zakresu IP przy Warszawskim Sądzie Arbitrażowym. Jako rzecznik patentowy specjalizuję się w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej, własności intelektualnej i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pomagam w uzyskaniu i utrzymaniu patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem Patentowym RP (UPRP), Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) oraz sądami.

Kancelaria rzecznika patentowego oferuje pełen pakiet usług związanych z ubieganiem się, utrzymaniem, monitorowaniem, unieważnieniem oraz reprezentowaniem w sporach sądowych i urzędowych.

Sprawdź jak mogę Ci pomóc

Patenty i wzory użytkowe
Znaki towarowe
Wzory przemysłowe
Opinie i badania
Strategia i zarządzanie
Spory

Masz pytania? Chętnie odpowiem.

Napisz
Umów konsultację online
Uzyskaj wycenę