Press Enter / Return to begin your search.

Wzór przemysłowy

Oferuję kompleksowe usługi w zakresie wzorów przemysłowych, zapewniając wsparcie zarówno na rynku krajowym, Unijnym, jak i międzynarodowym. Specjalizuję się w prowadzeniu postępowań o udzielenie wzoru przemysłowego, co obejmuje przygotowanie i składanie odpowiednich dokumentów, a także reprezentowanie Klienta przed odpowiednimi urzędami w Polsce i za granicą.

Zajmuję się również oceną prawdopodobieństwa rejestracji wzorów przemysłowych oraz analizuję potencjalne ryzyko naruszenia wzorów innych podmiotów. Dzięki temu mogę doradzać Klientom w podejmowaniu strategicznych decyzji związanych z ochroną ich własności intelektualnej.

Oferuję także usługi odnawiania i dokonywania zmian w zarejestrowanych wzorach przemysłowych, co jest kluczowe dla utrzymania efektywnej ochrony prawnej. Monitoruję również wzory przemysłowe konkurencji, co pozwala moim Klientom na bieżąco śledzić rynek i odpowiednio reagować na działania konkurentów.

W przypadku sporów, oferuję usługi unieważnienia wzorów przemysłowych przed urzędami patentowymi oraz reprezentację przed sądami w sprawach naruszeń. Moje doświadczenie w mediacjach i doradztwie prawym pozwala skutecznie rozwiązywać konflikty i negocjować korzystne rozwiązania dla moich Klientów.

Dzięki mojej wszechstronnej wiedzy i doświadczeniu, jestem w stanie zapewnić kompleksową obsługę w każdym aspekcie związanym z wzorami przemysłowymi, dostosowując swoje usługi do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego Klienta.

Co to jest wzór przemysłowy?

Wzór przemysłowy to kategoria ochrony prawnej, która dotyczy wyglądu oraz formy produktu, a nie jego funkcjonalności. Może to być każdy nowy i indywidualny design przedmiotu użytkowego, który jest wynikiem działalności twórczej. Obejmuje to zarówno kształt, wzory, kolory, jak i materiał, z którego przedmiot jest wykonany.

Rejestracja znaku towarowego

Rejestracji wzoru przemysłowego może dokonać każda osoba fizyczna lub prawna. Możliwe jest także zarejestrowanie wzoru przez kilka osób wspólnie lub przez przedsiębiorstwa. Ochrona jest terytorialna i może obejmować państwo – np. Polskę, region – np. Unię Europejską, czy różne kraje świata partycypujące w systemie Haskim.

Jakie warunki trzeba spełnić do uzyskania ochrony z rejestracji?

Aby wzór przemysłowy mógł zostać zarejestrowany i chroniony, musi spełniać dwa główne kryteria: nowość i indywidualny charakter. Nowość oznacza, że wzór nie mógł być publicznie dostępny przed datą złożenia wniosku o rejestrację. Indywidualny charakter implikuje, że wzór powinien wywoływać inne ogólne wrażenie niż znane już wzory na tzw. zorientowanym użytkowniku. W niektórych przypadkach, jeśli design produktu został upubliczniony w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem wzoru przemysłowego możliwe jest uznanie kryterium nowości (tzw. ulga w nowości).

Ochrona wzoru przemysłowego

Ochrona wzoru przemysłowego jest realizowana przez jego rejestrację w odpowiednim urzędzie patentowym. W Polsce jest to Urząd Patentowy RP, w Unii Europejskiej EUIPO, a na poziomie międzynarodowym – możliwe jest złożenie wniosku w ramach systemu Haskiego. Zarejestrowany wzór jest chroniony od momentu rejestracji, zwykle na okres 5 lat od daty złożenia wniosku, z możliwością przedłużenia ochrony do maksymalnie 25 lat.

Sprawdzanie wzoru przemysłowego

Aby sprawdzić wzór przemysłowy, można skorzystać z baz wzorów przemysłowych dostępnych online, które prowadzone są przez urzędy patentowe. Pozwala to na przeglądanie wzorów zarejestrowanych i tych, których ochrona wygasła, co jest szczególnie ważne przy ocenie ryzyka naruszenia i ocenie prawdopodobieństwa rejestracji nowego wzoru.

Rejestracja wzoru przemysłowego

Rejestracja wzoru przemysłowego wymaga złożenia w odpowiednim urzędzie patentowym wniosku, który powinien zawierać rysunki lub fotografie przedstawiające wzór, opis wzoru oraz wskazanie produktów, do których ma być stosowany. Procedura rejestracyjna obejmuje także ewentualną odpowiedź na zastrzeżenia urzędu oraz opłaty rejestracyjne. Pozytywne zakończenie procedury skutkuje wydaniem świadectwa rejestracji.